Αλ-Ανών ALANON GREECE Al-Anon

Οικογενειακές Ομάδες Αλκοολικών Ανωνύμων

ALANON GREECE
Προσεχή Συνέδρια στην Ελλάδα

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλ-Ανών
(με τη συμμετοχή ΑΑ)
Βόλος 9-11 Φεβρουάριος 2024

22ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Αλανών & Αλατήν
Με τη συμμετοχή ΑΑ
Πόρτο Χέλι 17-19 Μαίου 2024


Ευρωπαικα Συνέδρια

----------------------------------------------
Προηγούμενα Συνέδρια στην Ελλάδα

Επιστροφή στο μενού